DAJE SE NA ZNANJE:

03 April 2016

Kraftidioten aka In Order of Disappearance (2014)

Kada bih samo mogao da se setim ko mi je preporučio/rekao da je ovaj norveški film odlična zabava...


Recenzija prebačena na novi sajt http://www.bozzavampir.com/2016/07/30/kraftidioten-aka-in-order-of-disappearance-2014/