DAJE SE NA ZNANJE:

15 July 2012

BVIZ III ep.4 - Odiseja Dileja

      Bozza, Vampir iz Zemuna III

----
01.04.2002
20:03
Kuća
Božidara Drakulića
-----

Ekipa Vampira čistača sa oznakama WC na leđima upravo je završavala čišćenje kuće pokojnog  Bože Vampira. To posebno  elitno odeljenje Službe za Uništavanje Dokaza (SUD)
imalo je zadatak da ukloni i najmanje tragove iz doma Božidara Drakulića koje bi mogli da povežu Njega sa Bozzom a samim tim i sa atentatom koji je lično On sproveo (sve sa špricom u ruci). Da ne bi bili previše sumnjivi nekim slučajnim prolaznicima zbog oznake VC (Vampire Cleaners) umesto slova V stavili su duplo V tj. W pa su sa WC na leđima ipak bili poprilično neuočivljiji nego da im je ostalo VC.
    “Sva svetla u kući pokojnog Bože Vampira su pogašena i sve sobe u gornjim prostorijama su usisane, oprane i očišćene od svih mogućih inkriminišućih dokaza“ raportirao je vampir Đorđe inače specijalista za sve vrste usisivača, i to od klasičnih preko onih sa filterom ili bez Hepe pa sve do   onih sa kesom ili sa vodom. Đorđe je i magistrirao i to na istom onom fakultetu na kome je diplomirao i lično predsednik i to sa temom “Rip prašini Kirbi u mašini”. Da ne bude zabune kada kažemo predsednik mislimo na novo izabranog majskog predsednika na nivou regionalne organizacije matične kompanije (videti epizodu Akcioni  tj. Deveti dan)
 Đorđe je raportirao Učitelju. Kada je On odlučio da lično sprovede atentat na Bozzu odlučio je i da njegov čovek od najvećeg poverenja, Učitelj, predvodi akciju čišćenja kuće. Nije želeo nimalo da rizikuje.
  I tako je Učitelj, pre nekih tridesetak minuta, nakon telefonskog poziva u kome mu je On javio da je Bozza mrtav, započeo drugu fazu operacije “Zbogom Božidare”.
“A podrum, kakva je situacija tamo ?” upita Učitelj
“Tu je poprilično složena i komplikovana situacija. Naši najbolji i najiskusniji ljudi su upravo tamo i prema poslednjim informacijama završiće posao za nekih desetak minuta”
“Odlično.”
Na vrhu stepenica koje su vodile ka podrumu pojavi se vampir Ivica inače stručnjak za metle i četke. Ali ovoga puta umesto metle u rukama je nosio jedno živahno simpatično i veselo kučeće stvorenje. Nosio je Dileju.
“Ovog psa smo našli u malom sanduku pored Božinog velikog sanduka. Nemam precizne instrukcije za ovaj slučaj ali verujem da se i na njega odnosi proces eliminacije dokaza. Izvešću to u dvorištu da ne prljam kuću”
“Ne, stani Ivice.” naredi Učitelj.
“To je Dileja. On će poći samnom” 

nastavak sledi na istom mestu...