DAJE SE NA ZNANJE:

27 September 2015

Ocenjivanje


Pitaju neki a šta to znači ocena od 1 do 6 ? Zašto do sada niko nije dobio tu šesticu ?
Evo, kratkog, objašnjenja.

Ocena 6 je zadužena za remek dela.
Ocena 5 za odlične filmove.
Ocena 4 za vrlo dobre filmove.
Ocena 3  za dobre.
Ocena 2 za ne baš najgore.
Ocena 1 za katastrofe (što ne znači da moraju i biti iz žanra katastrofe)